Vel blåst!

Vel blåst!

De gode prosessene og mulighetene ved innføring av digitalisering var som en rød tråd i konferansen. Stort engasjement om matrikkeltema. Både manglende muligheter i matrikkelen, innholdet i matrikkelen, forslag til endringer i matrikkelloven og presentasjon av matrikkeldata ved bruk av BorderGO.

Takk til foredragsholdere, deltakere og programkomité!

Vi ber forslag til navn på konferansen. Beste forslag premieres!

 

 

Annonser