Tore Abelvik, Kartverket

14_Tore Abelvik, Kartverket

Seksjonsleder i Samferdselsseksjonen. Har jobbet mange år med kart og GIS både i private og offentlige virksomheter. Har siden 2001 jobbet med vegnett og NVDB(nasjonal vegdatabank) i Kartverket.

Vegnett til folket

Hva har skjedd etter at vegnettet sammen med en del andre kartdata ble frigitt. Har det gitt den ønskede effekten for samfunnet og enkeltpersoner? Hvordan forvaltes vegnettet i dag og hvordan er det tenkt fremover. Hvordan kan vi utnytte datafangst fra private og offentlige aktører for å få et best mulig vegnett som er tilgjengelig for alle?

Annonser