Torbjørn Trageton til minne

Torbjørn Trageton til minne

Torbjørn ble æresmedlem i GeoForum i 1998. Han ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull, en utnevnelse som henger svært høyt. Kongen selv har satt seg inn i søknaden, sa Statsforvalter i Vestland Lars Sponheim under tildelingen i 2012.

Innen kommunal forvaltning er det få, om i det hele tatt noen, som har stått så lenge i aller første linje for å bringe inn nye metoder og ny teknologi, noe som gjør han helt ekstraordinær innenfor geomatikk i kommunene. Hans evne til å være visjonær, se nye muligheter og ikke fokusere på hindringer og skepsisen han til tider har ble møtt med, har betydd mye for fremgangen i miljøet.

Torbjørn var oppmålingssjef i Bergen kommune fra 1972 – 1992, senere rådgiver i staben til kommunaldirektøren i Bergen kommune til han ble pensjonist i 1994. Han hadde sitt eget konsulentselskap Tragetons Kjelde og var aktiv helt til det siste.

Våre tanker går til hans kone Helga, barn, barnebarn og øvrig familie.

Vi lyser fred over Torbjørns minne.

 

Link til minnesiden for Torbjørn:

https://bit.ly/3htqXeQ

Annonser