Temadag – nedbygging av dyrka jord i planprosesser

Temadag – nedbygging av dyrka jord i planprosesser

Utgangspunktet for fagdagen er et prosjekt av SSB i samarbeid med NIBIO, der man har kartlagt faktisk nedbygging og bruksendring av dyrka og dyrkbar jord. Prosjektet er basert på en geografisk analyse av digitale kartdata.

Malvik kommune og Nye veier AS skal fortelle om sine erfaringer og hvordan de jobber med utfordringer rundt nedbygging av dyrka jord i planprosesser.

Mer informasjon og hele programmet finner du her

 

Annonser