Stipend; søknadsfrist 15. august

GeoForum deler hvert år ut stipender til personlige medlemmer (inkl. studentmedlemmer). Dette samfinansieres av GeoForum sentralt og lokalt. Stipendmidlenes samlede størrelse fastsettes av GeoForums styre.

GeoForum ønsker gjennom stipendordningen å støtte sine medlemmer til faglig utvikling, utdanning og kompetansebygging. Personlige medlemmer og spesielt studentmedlemmer har mulighet til å søke. Stipendet lyses ut tre ganger i året med søknadsfrist 15. april, 15. august og 15. desember. Søknaden og eventuelle spørsmål sendes til geoforum@geoforum.no. Beskriv tydelig hva det søkes om/til, hvem som søker og eventuell annen delfinansiering. Eksempler på tidligere tildelinger er:

» “Kari Nordmann fikk 12 000 kr til videreutdanning i GIS”

» “Ola Nordmann (student) fikk 5000 kr til Geomatikkdagene”

Stipendmidlene fordeles av en stipendkomité bestående av tre personer som representerer stat, kommune og privat virksomhet. Komitéen velges på GeoForums lederkonferanse hvert år. Komiteen består av:

Bjørn Egil Goa, Statens vegvesen
Knut Erik Tandberg, NCC
Julia Olsson, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 

Stipend kan bare tildeles en gang til samme person i løpet av en toårsperiode. Tildelingen skal være enstemmig, og avgjørelsene begrunnes ikke. Stipendmottakere forplikter seg til å skrive en artikkel i Posisjon om formålet med de tildelte midlene.

 

 

Annonser