Seksjoneringsfaglige spørsmål

Seksjoneringsfaglige spørsmål

GeoForum arrangerte webinar om seksjonering den 21. september med 240 deltakere.

Tilbakemeldingene var at det er behov for et nytt webinar basert på problemstillinger som sendes til oss på forhånd. Medlemmer inviteres til å sende inn spørsmål, problemstillinger og forslag til tema innen 20. oktober.  Vi arrangerer nytt webinar i november hvis det kommer inn nok forslag fra dere.

Registrer dine spørsmål / innspill her!

Annonser