Sofie Skåra, Ås kommune og Kjetil Sæheim, Oppegård kommune

Sofie Skåra

Sofie Skåra har mastergrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2002. Hun har jobbet med kart i Map Solutions AS og i Plan og bygningetaten i Oslo før hun begynte som GIS-ansvarlig i Ås kommune i 2011. Hun sitter som representant i både Drifts- og Nettverksgruppen i Follo og har det overordnede ansvaret for analysearbeidet der.
GIS-relevante verv:
Leder i GIS-klubben ved UiO (1 år)
Kasserer i Geoforum Oslo og Akershus (4 år)
Follo-representat i Plan- og temakartutvalget for Oslo og Akershus (nåværende)
Revisor i Geoforum Oslo og Akershus (nåværende)

Kjetil Sæheim_web

Kjetil Sæheim er GIS-ingeniør ved Byggesak og geodata i Oppegård kommune. Har hovedansvaret for forvaltningen av de fleste av kommunens kartbaser. Jobber tett med andre virksomheter for å få digitalisert og georeferert  deres temadata. Innehar koordineringsrollen i driften av Follo-samarbeidet, et GIS-samarbeid mellom syv kommuner. Har også hovedansvaret for utviklingen og forvaltningen av våre kart på nett, kjent som Follokart, som er for både publikum og saksbehandlere.

“Follokart – et grenseløst samarbeid”: Ettersom gårdagens kart er gammelt nytt, har Follo-kommunene jobbet med å få automatisert og forbedret dataflyten mellom ulike forvaltningssystemer, og videre ut i nettløsninger, deriblant Follokart. Follokart er ikke bare et innsynsverktøy for publikum, det er også et viktig verktøy til saksbehandling og ROS-analyser for de tekniske tjenesteområdene Byggesak, Geodata og Plan.  De tekniske tjenesteområdene innen Samferdsel og Vann og avløp har også en god del egne datasett tilgjengelig. Egne løsninger for interkommunale selskap innen brannvesen og landbruk er også på plass.

 

Annonser