Seksjonering

Seksjonering

Tema for webinaret:

De viktigste endringer i eierseksjonsloven etter lovens ikrafttredelse 01.01.2018

Hugo Torgersen vil gi en presentasjon av relevante endringer i eierseksjonsloven som er vedtatt eller foreslått vedtatt etter lovens ikrafttredelse 01.01.2018.  Dette er endringer som vedrører

  • Ervervsbegrensningen for boligseksjoner
  • Korttidsutleie
  • Strømuttak for el.biler
  • Sammenslåing av eierseksjonssameier
  • Hyblifisering

Det vil også bli presentert Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar på spørsmål fremlagt av GeoForum basert på ubesvarte spørsmål fra web-seminaret sist høst.

Endelig vil flere spørsmål mottatt av GeoForum bli søkt besvart. Seksjonsfaglige spørsmål kan sendes inn snarest og senest innen 1. mars.

Det legges inn en kortere lunsjpause kl. 1100.

Påmelding

 

Annonser