Prosjekt Innovasjon

Prosjekt Innovasjon

GeoForum søkte om midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å jobbe for å få flere til å ta i bruk åpne kartdata. Dette ble innvilget, og senvinteren 2015 satte vi fart i prosjektet i samarbeid med Kartverket.

Nå utarbeides det ulike guider som på en lettfattelig måte skal forklare prosessen fra start til et ferdig webkart. Alt materiell skal gjøres tilgjengelig på våre nettsider: http://geoforum.no/om-geforum/prosjekt-innovasjon/

8. juni skal vi presentere guidene for første gang, på et arrangement hos Digs i Trondheim. Seansen er gratis, og håpet er at det kommer mange som i utgangspunktet ikke er kjent med kartdata.

Link til hendelsen

Annonser