Program Geomatikkdagene

Program Geomatikkdagene

Et par foredrag er ikke helt på plass, men i det store og hele er programmet komplett. Se det her – og finn all informasjon om konferansen på https://www.geomatikkdagene.no/

Annonser