Per-Willy Trudvang Amundsen, KMD

per willy

Per-Willy Amundsen (FrP) er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Før han kom i regjering var han medlem i henholdsvis Energi- og miljøkomiteen og Kommunal- og forvaltingskomiteen på Stortinget. I KMD har han et spesielt ansvar for plansaker og bolig- og bygningssaker.

FOTO: Torbjørn Tandberg/KMD

Annonser