Ny søknadsfrist stipend

Tradisjonelt har søknadsfristene vært 15. april, 15. august og 15. desember. Høstens søknadsfrist blir utsatt en måned, til 15. september, siden mange fortsatt er på ferie i midten av august.

Alle med personlig medlemskap i GeoForum kan søke stipend, les mer om ordningen og søk stipend her.

Annonser