Norgeskartet blir endret 1. januar 2019

Norgeskartet blir endret 1. januar 2019

Kommunegrenser blir flytta, og det påvirker ikke bare kartet, men også innbyggerne i de aktuelle områdene.

Fakta kommune- og regionreformene

Kartverket er blitt tildelt rollen som teknisk koordinator for kommune- og regionreformene av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Koordinatorrollen har ansvar for å koordinere samarbeidet mellom statlige etater og involverte kommuner, avdekke avhengigheter mellom ulike IKT-løsninger og være et kontaktpunkt med faglig støtte for kommunene.

Les mer her.

Annonser