Norge er tildelt FIG Working Week 2027

Norge er tildelt FIG Working Week 2027

Dette ble klart under FIG WW 2023 i Orlando. Norge var i hard konkurranse om å få tildelt konferansen. Kari Strande er prosjektleder og gjort en stor innsats med å utforme søknad i samarbeid med flere.

FIG-Norge ønsker å arrangere FIG Working Week for å bidra til økt internasjonalt samarbeid på geomatikkområdet, vise fram resultater fra Nasjonal geodatastrategi og høste erfaringer fra den rivende internasjonale utviklingen på våre fagfelt. Vi ønsker å sette fokus på geofagenes betydning i Nordområdene, for hav og kystforvaltning, for klimatilpasning og for bruk av smart tekonologi i byutvikling. FIG-Norge ønsker også å bidra til at studenter og “Young Surveyor” i Norge kan ta del i det internasjonale nettverket gjennom FIG. Det jobbes med å etablere FIG Young Surveyors i Norge.

Kari Strande har vært prosjektleder for søknaden fra FIG Norge som består av Tekna Samfunnsutviklerne og GeoForum. Både Kartverket og KDD støtter prosjektet.

Bildet viser den norske delegasjonen som deltok på FIG WW i Orlando.

 

Om FIG

Federation Internationale des Geometres (FIG), er den internasjonale landmålerorganisasjonen. Norges medlemskap ivaretas av GeoForum og Tekna Samfunnsutviklerne, som sammen utgjør FIG Norge. FIG har mer enn 120 medlemsland, og organisasjonens arbeid foregår i 10 kommisjoner med hvert sitt faglige fokus – fra eiendomsregistrering til arealplanlegging.

 

 

 

Annonser