Lokale geomatikkdager på Norefjell

Lokale geomatikkdager på Norefjell

Til neste år  er de tilbake på Norefjell som danner en flott ramme om arrangementet.

Redusert pris for påmelding innen 10. desember. Du kan lese mer her

 

 

Annonser