Lokale geomatikkdager 2022

Lokale geomatikkdager 2022

Her er tidspunkt for lokale geomatikkdager som per i dag er fastlagt for vinteren 2022:

Lokale geomatikkdager i Hordaland, 24.-25. januar

Lokale geomatikkdager Sørlandet, begynnelsen av februar

Lokale geomatikkdager i Trøndelag, 01.-02. februar

Lokale geomatikkdager i Innlandet, 15.-16. februar

Lokale kart og plandagar Sogn og Fjordane, 01.-02. mars

Lokale geomatikkdager Buskerud, Oslo og Akershus, 08.-09. mars

Lokale geomatikkdager i Nordland, 16.-17. mars

Vi oppfordrer alle interesserte til å komme med forslag til foredrag til de lokale geomatikkdagene. Følg linken under og registrer ditt forslag og hvor du kan tenke deg å holde foredraget, innen 17. november. Oversikten over lokale geomatikkdager oppdateres!

Registrer ditt foredragsforslag her

 

Annonser