Lokale geomatikkdager 2022

Lokale geomatikkdager 2022

Her er tidspunkt for lokale geomatikkdager som per i dag er fastlagt for vinteren 2022:

Lokale geomatikkdager i Hordaland, 14.-15. mars

Lokale geomatikkdager Sørlandet, 22. – 23. mars (ny dato)

Lokale geomatikkdager i Trøndelag, 21.-22. april

Lokale geomatikkdager i Innlandet, 27.-28. april (ny dato)

Lokale kart og plandagar Sogn og Fjordane er avlyst

Lokale geomatikkdager Buskerud, Oslo og Akershus utsettes til april/mai

Lokale geomatikkdager i Nordland, 16.-17. mars

Vi oppfordrer alle interesserte til å komme med forslag til foredrag til de lokale geomatikkdagene. Følg linken under og registrer ditt forslag og hvor du kan tenke deg å holde foredraget. Oversikten over lokale geomatikkdager oppdateres!

Registrer ditt foredragsforslag her

 

Annonser