Kristian Fløtre, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristian Hole Fløtre_web

Kristian Fløtre jobber som rådgiver i planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved seksjon for statlig og regional planlegging. Her jobber han hovedsakelig med statlige arealplaner for samferdselsprosjekt. Han er utdannet landskapsingeniør fra UMB, og har tidligere erfaring fra arkitektkontor og to fylkeskommuner.

Statlig arealplan

Regjeringen har som mål å øke bruken av statlig arealplan for store samferdselsprosjekt. Innlegget vil formidle status og erfaring for bruk av statlig arealplan for store samferdselsprosjekt så langt, med eksempler fra pågående saker.

Annonser