Kartanimasjon og lyd

Kartanimasjon og lyd

Spørreundersøkelsen gjennomføres i forbindelse med en masteroppgave i geomatikk ved Institutt for bygg- og miljøteknikk- NTNU.

Spørreundersøkelsen handler om kartanimasjon og lyd, og tar noen minutter å gjennomføre. Det anbefales å ta den på PC. Det viktig at PC lyden er  slått på før du starter eksperimentet.

Du finner spørreundersøkelsen på denne linken: https://no.surveymonkey.com/r/XZC9Y8D

Annonser