Hva vil du høre på FOSS4G til høsten?

Hva vil du høre på FOSS4G til høsten?

Interessert i python? qgis? post-gis?

Send inn forslag til birgittte@geoforum.no

Annonser