Hva er papirkartets fremtid?

Hva er papirkartets fremtid?

Digitaliseringen tar over – og studentene prøver på en uformell måte å se hvor relevante papirkartene er i dag. Dersom de får mange nok svar, vil statistikkene publiseres på https://www.facebook.com/geomatikk/

Svar på undersøkelsen her

Annonser