Høydemodellen i faktisk bruk

Høydemodellen i faktisk bruk

Både NVE og Skien kommune forteller at dataene har stor nytteverdi, og er med det to av 600 aktører som daglig er inne på hoydedata.no og henter ut kartdata.

Les hele saken her

Illustrasjon fra Kartverket: Strøksnes i Sørfold kommune 

Annonser