Høring ny håndbok

Høring ny håndbok

Det arbeides med å gjøre kravene tilgjengelige i maskinlesbart format, og R700 og V770 skal utgå. SVV ønsker kommentarer fra fagmiljøer fremfor fra enkeltpersoner. HØRINGSFRIST 15. desember. Kommentarer og innspill kan legges inn i skjema her:

https://sites.google.com/view/modellbaserte-vegprosjekter/evaluering

Mer informasjon finner du her:

https://sites.google.com/view/modellbaserte-vegprosjekter/informasjon

Annonser