Geomatikkbransjen på utdanningsmesser

Geomatikkbransjen på utdanningsmesser

Bildet over er fra utdanningsmessen i Bergen 24. januar. Fra venstre: Per Christian Heines (Zenith), Ida Skauge Hjelmeland (NCC), Maria Kristine Toftland Melfald (NCC), Sandra Skiaker (Geodata), Sebastian Kronbäck (GeoForum).

Som et tiltak for å øke rekrutteringen til bransjen og geomatikkfaglige studier, deltar et bredt spekter av bransjen på tre utdanningsmesser i løpet av januar og februar i år. I forrige uke var det en to-dagers messe i Bergen, før én dag i Tromsø står for tur neste uke, 8. februar. 14.-15. februar er det i Oslo/Viken.

Gjennom utdanningsmessene blir bransjen bredt representert med deltakere fra 6 entreprenører (AF gruppen, Skanska, Veidekke, NCC, Zenith Survey, Implenia), Geodata, Kartverket, og GeoForum.

På stand kan elevene få et kjennskap til bransjen og høre hva man kan jobbe som og hvilke studier som er relevante. Entreprenørene har også med seg utstyr som både kan ses på og prøves. Elevene får så klart også med seg en hel del giveaways fra standen. I Bergen fikk vi god aktivitet på standen, der mange var interessert i høre mer om mulighetene i bransjen, mens det for andre åpnet seg en ny dør de kanskje ikke visste eksisterte.

Initiativet for deltakelse på messene kom fra entreprenørene.

Under er bilde fra dag 2, med interesserte besøkende (1.tv: Fredrik Bakke Johansen (Veidekke), 2.tv: Bjørn Heggestad (Implenia).

Annonser