Geologisk kartlegging skal trygge bygging i bratt terreng

Geologisk kartlegging skal trygge bygging i bratt terreng

NVE har i de siste årene samlet inn detaljert geologisk informasjon om fjellene rundt skredutsatt bebyggelse i Norge.

Kari Sletten er en av syv forskere ved NGU som har tilbrakt april, mai og juni på et feltarbeid i seks skredutsatte kommuner i landet: Vestvågøy i Nordland, Valle og Åseral i Agderfylkene, Nesset og Vestnes i Møre og Romsdal og Nord-Aurdal i Oppland.

Disse er de kommunene som i år er tatt ut i Norges geologiske undersøkelse -NGUs kartleggingsprogram. Programmet undersøker den mest skredutsatte bebyggelsen i Norge, og skal gi kommunene et bedre verktøy i arbeidet med reguleringsplaner og byggesaker i henhold til nye krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

Les mer på TU.no

Annonser