Geodesi- og hydrografidagene 2022

Geodesi- og hydrografidagene 2022

Nå kan vi med stolthet og lettelse slippe programmet for årets dager. Programmet er variert og spennende, og vi håper på mange deltakere til vakre Sola strand hotell. Som dere ser starter den første dagen kl.10, som muliggjør at dere kan ankomme den dagen, i stedet for å overnatte fra dagen før.

Program for Geodesi- og hydrografidagene, november 2022

 

Konferansen vil foregå på Sola Strand hotel utenfor Stavanger.

 

Påmelding her: Geodesi- og hydrografidagene 2022 (pameldingssystem.no)

GeoForum og program-komitéen ser frem til å treffe dere!

 

Årets program er variert og bredt:

 • Key note: ‘When objectivity fails’. Ståle Gundersen, Institutt for kultur- og språkvitenskap (UiS)
 • Historical glacier change on Svalbard predicts doubling of mass loss by 2100. Jack Kohler, NPI
 • Økende landheving på Svalbard, et resultat av isbreendringer. Halfdan Kierulf, Kartverket
 • Hydrografiske oppmålinger med luftbåren lidar-batymetri. Charles de Jongh, Terratec
 • Mareano – bruk av akustiske data for å karakterisere landskap og økosystemer. Terje Thorsnes, NGU
 • Grønn laser for kartlegging av vassdrag. Jon Moe, Kartverket
 • Kartverkets overvåkning av Galileos høynøyaktighetstjeneste. Michael Dähnn, Kartverket
 • Fjernmåling av jordfuktighet ved bruk av GNSS Reflektometri. Mads Engja Rindal og Vegard Haneberg, Bredvid
 • “Hydrograf” og dets tokt rundt Svalbard. Ingeborg Sylte-Raanes, Kartverket
 • Den siste store kartleggingen av planeten. Evert Flier, Kartverket
 • 30 år med presis satellittaltimetri. Kristian Breili, Kartverket
 • Mulig påvirkning fra byggevirksomhet rundt en permanent GNSS-stasjon – en tidsserieanalyse. Per Helge Aarnes, Equinor
 • Kontroll av sporets beliggenhet med mobile mapping. Jon Haugland, Bane NOR og Kim Kooy, Terratec
 • Kombinert utjevning av GNSS, VLBI og SLR. Erik Schoenemann, ESA/ESOC
 • INS performance in innland waterway surveys. Aleksander Hammernes, Kongsberg Seatex AS
 • Plutselige vannstandsendringene langs norskekysten. Mari Hegland Halvorsen, Kartverket og Øyvind Sætra, Meteorologisk Institutt
Annonser