Se hele programmet her

Se hele programmet her

Program for FOSS4G-NOR 22, 7. desember på Felix

FOSS4G NOR 2022 (pameldingssystem.no)

OGC API-er – verktøy og implementasjoner. Lars-Inge Arnevik, Kartverket:

Den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon har lent seg tungt på internasjonale standarder, stort sett med vellykket resultat. Nå er en ny generasjon standarder under utvikling og vi trenger gode (open source) verktøy for å ta dette skiftet.

 

Hvorfor og hvordan bruke Open source for forenkle kartdata API’er. Lars Aksel Opsahl, NIBIO:

Hvordan bruke Open source til å forenkle github.com/kartverket/NGIS-OpenAPI og hvorfor bidra med ressurser til postgis.net.

 

På innsiden av ldproxy. Sverre Iversen, NGU:

Filtrering, navigasjonsstrukturer, symbolisering og komplekse data.

 

Python geopandas – GIS pluss tabulære data er sant! Jan Kristian Jensen, Statens Vegvesen:

Python pandas er tabulære data på steroider, og geopandas gir deg også GIS-funksjonalitet! Disse bibilotekene forenkler jobben min når jeg stadig vekk møter krav om nye analyser, tellinger, aggregeringer og rapportering av data fra Nasjonal Vegdatabank.

 

Markfuktighetskart fra NHM1. Nils Egil Søvde, NIBIO:

Markfuktighetskartet er beregnet fra ny norsk høydemodell (nhm1) og ‘free and open source software’. For å prosessere nhm1 trengs det triksing, og et triks er å lage nye nedbørsområder. Det vil bli vist noen problemer med åpne pakker. Videre vil åpne data, ‘free lunch data’ og hemmelige data bli nevnt.

 

FOSS4G4 airborne. Adam Steer, Norsk Polarinstitutt og OSGeo:

FOSS4G technologies for collecting and managing airborne surveying data, with an emphasis on OpenDroneMap for data processing, and the PDAL/Entwine stack for point clouds. How to minimize storage overhead for multiple deliverable outputs.

 

Digitale fellesgoder. Christer Solheim Gundersen, Seniorrådgiver, Seksjon for innovasjon i Norad:

Norge leder arbeid med digitale fellesgoder. Dette handler om åpne teknologier, innhold og data som hvem som helst kan gjenbruke og tilpasse. NORAD forteller om arbeidet med digitale fellesgoder gjennom eksempler og prinsipper i bistandssamarbeidet.

 

Open Source og sikkerhet. Henrik Lund Pedersen, Kartverket:

Open source og sikkerhet. Hvordan Kartverket har jobbet med OS og sikkerhetsproblemer. Er det noen grunner til å frykte å bruke OS?

 

Biologisk mangfold og åpen programvare – store systemer og store data. Dag Endresen, Naturhistorisk museum:

Biologisk mangfold og åpen programvare – store systemer og store data. Dag Endresen, Naturhistorisk museum: GBIF – Global Biodiversity Information Facility, er et internasjonalt distribuert nettverk og infrastruktur for forskningsdata, som er finansiert av medlemsland og som gir fri og åpen tilgang for alle til artsdata og informasjon om biologisk mangfold fra hele verden. Den norske GBIF-noden arbeider sammen med Living Norway Ecological Data Network for å etablere FAIR prinsippene for datahåndering innenfor økologisk forskning i Norge.

 

Fra KartAI til AiMatrikkel – Kunstig intelligens for en bedre matrikkel. Mathilde Ørstavik, Norkart:

KartAi er et forskningsprosjekt for kvalitetsheving av matrikkelen og SFKB ved hjelp av AI. AiMatrikkel er et utspring fra KartAi som hjelper kommuner å ta i bruk resultatene fra KartAI.

 

Fjernmåling og kunstig intelligens med åpen programvare. Stian Rostad, Field Group:

Spennende prosjekter innenfor fjernmåling og kunstig intelligens: skogovervåking, naturkartlegging, havbunnskartlegging og deteksjon av bygninger.

 

NKOM – Dekningskart for internettilkobling. Roman Slobodchikov, dataarkitekt i Norkart:

NKOM publiserer oppdaterte dekningskart for internettilknytning i Norge. Dette gjør det mulig for kommuner, fylker og leverandører å se hvor det er behov for å bygge nye nett og forbedre eksisterende. Applikasjonen bruker Geoserver, PostGIS og Leaflet.

Annonser