Foredrag fra Geodesi- og hydrografidagene 2014

Foredrag fra Geodesi- og hydrografidagene 2014

En stor takk til programkomiteen for sin innsats før og under konferansen; Erik Vigen (Fugro Satellite Positioning AS), Narve Kjørsvik (TerraTec), Trond Arve Haakonsen (NTNU), Ove Omang (Kartverket Geodesi), Lars Koren Nesheim (Kartverket Sjø) og Helge Graffer (Norkart AS).

 

Foredrag 12. november:

Rockneshavariet 2004_ Ole B. Kvamme

Ny FN-resolusjon om geodesi. Anne Jørgensen

Sjødivisjonens nye målebåter. Swen Roemer

Galileo og EGNOS – status og norske interesser. Kjersti Moldeklev

Precise Point Positioning with BeiDou. Ole Ørpen

Improving kinematic accuracy by means of multiconstellation PPP RTK. Javier Tegedor

Gravimetri på Folgefonna. Jon Glenn Gjevestad

NN2000 for fagnerder. Olav Vestøl

Tilsiktde forstyrrelser av GNSS. Børje Forssell

Kvalitet i eiendomsregisteret. Kirsti Lysaker

 

Foredrag 13. november

 

ITRS, Reference frames, Relativistic effects. Olav Mathisen

Lidar i sjø -TopoBaty 2014. Hilde Sande

Georadar til undergrunnskartlegging, Anders Tiltnes

Egnos – styrker og svakheter hos Europas GNSS-støttesystem. Anders Martin Solberg

Koordinatsbestemmelser i historisk perspektiv. Bjørn Ragnvald Pettersen

Autonom undervannskartlegging vha terrengnavigasjon og sonar. Ove Kent Hagen

VLBI-analyser med Geosat. Ann Silje Kirkvik

Gravimetriske observasjonar og modelleringar ved Svartisen. Siri Eikerol

Object Based Characterization For Land-UseLand-Cover Change Detection. Application To Bi-temporal Series. Jose Luis Gil

 

Annonser