Etterlyser innspill til eByggeSøknad

KS KommIT sitt prosjekt, eByggeSøknad, har utviklet kravdokumenter og en «verktøykasse» som skal bidra til at markedet utvikler og tilbyr konkurrerende byggesøknadsløsninger. KS KommIT ønsker tilbakemeldinger og innspill til forbedringer fra potensielle systemleverandører, kommunene, statlige samarbeidsparter og byggenæringen før forslagene til kravspesifikasjoner og standarder blir tilgjengelige for pilotering i utvalgte kommuner.  De ber om at tilbakemeldinger og innspill leveres skriftlig i eget dokument så fort som mulig og senest innen 15. juni.

Les mer i vedlagte dokument:

Introduksjon til kravdokument eByggeSøknad

KS KommIT arrangerer også et brukermøte om temaet den 11. juni. Trykk her for mer informasjon og påmelding.

Annonser