Eiendomskonferansen 2018

Eiendomskonferansen 2018

GeoForum Hordaland samarbeider med Jordskifteretten, Kartverket, Statens vegvesen og Høgskolen i Bergen om  Eiendomskonferansen, som arrangeres 15.-16. oktober på Solstrand Hotel & Bad.

Program og invitasjon Eiendomskonferansen 2018_07.06.18

Påmelding   Rabatt på kr 200,- for alle som melder seg på innen fristen som er 20. august.

FOTO: Solstrand Hotel & Bad

Annonser