E-læringskurs i regi av EuroSDR

E-læringskurs i regi av EuroSDR

EuroSDR (European Spatial Data Research), arbeider med forskning på vegne av 18 Kartverk i samarbeid med akademiske institusjoner og privat bransje fra hele Europa. Forskningsresultater formidles gjennom publikasjoner, workshops og kurs. 

Våren 2018 tilbys 4 e-læringskurs kurs på områder med nylig avsluttede forsknings­prosjekter eller områder med spesielt fokus nå. Kursholdere er internasjonalt ledende eksperter på sitt område. Hvert kurs gjennomføres på Internett over en to ukers periode i tidsrommet mars til juni, og krever ca 30 timers innsats der man også kan ha direkte kontakt med kursholderne. Det er mulighet for deltakelse på ett eller flere kurs. Det er nå åpnet for påmelding:

Kursopplegget innledes med et to dagers seminar 26 og 27 februar 2018 ved Institute of Geodesy and Photogrammetry, Technical University of Braunschweig, Germany,

Der blir temaene og undervisningsopplegget gjennomgått, samtidig som man får anledning til å bli kjent med foredragsholderne og andre studenter. I tillegg blir E-læringsplattformen ”Moodle” demonstrert. Etter introduksjonsseminaret følges kursene på Internett. Hvert kurs er planlagt fra mars til juni 2018 og følger denne planen:

  • Oblique Aerial Camera Systems for Mapping Purposes (5th– 16th March 2018). Tutors: Fabio Remondino and Isabella Toschi (FBK Trento), Francesco Nex (ITC/University of Twente), Markus Gerke (TU Braunschweig)
  • Topographic maps by classification of remotely sensed imagery and cartographic enhancement (9th – 20th April 2018)
    Tutors: Joachim Höhle (Aalborg University), Sébastien Lefèvre & Bharath Bhushan Damodaran (Université Bretagne Sud)
  • Terrestrial Point Cloud for Forest Modelling (14th – 25th May 2018)
    Tutors: Liang Xinlian, Yunsheng Wang and Juha Hyyppä (National Land Survey of Finland)
  • Open Spatial Data Infrastructures (4th – 15th June 2018)
    Tutors: Bastiaan van Loenen  (TU Delft), Joep Crompvoets (KU Leuven) , Lars Bernard ( TU Dresden)

Kursavgift: €600 for 1-2 kurs, og €700 for 3-4. Avgift for kun å delta på introduksjonsseminaret €100.

Les mer om e-læringskursene her

Dersom du har spørsmål knyttet til kursene, kan du kontakte Jon Arne Trollvik i Kartverket.

Annonser