Doktorgrad i geomatikk ved NTNU

Doktorgrad i geomatikk ved NTNU

I en doktordisputas 26. juni forsvarte Ane Bang-Kittilsen sitt PhD arbeid med tittelen:  Improving Geoscience Maps for Non-Experts: Applying Cartographic Research Methods to Governmental Map Development.
Ved samme anledning gjennomførte hun også en prøveforelesing med tittelen: Adaptive map design for the changing information needs of the digital society.

Hovedveileder for arbeidet har vært Professor Terje Midtbø, NTNU, med Dr, Malin Anersson, NGU som bi-veileder.

I bedømmelseskommiteen satt Professor Liqiu Meng, Teknisk universitet i München, Dr. Rune Aaasgaard, Norkart samt Professor Hossein Nahavandchi, NTNU (administrator).

 

Terje Midtbø har i flere perioden vært styreleder i GeoForum. Han er nå nestleder i styret.

 

Annonser