Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket

Anne Cathrine Frøstrup er kartverkssjef. Hun er opprinnelig utdannet jurist og har blant annet vært avdelingsdirektør i Justisdepartementet og domstolleder i Oslo skifterett og byskriverembete før hun ble tinglysingsdirektør i Kartverket i 2004 og kartverkssjef i 2008. Frøstrup har blant annet ledet utvalg om organiseringen av politiet og regjeringens varslerutvalg, og hun er oppnevnt som mekler hos Riksmekleren.

Hva skjer i Kartverket?

Kartverket, en av Norges eldste tekniske etater, rigger seg for en framtid hvor helt nye brukerbehov skal ivaretas. Det handler om intelligente transportsystemer, ekstrem posisjonsnøyaktighet, satellittsystemer, digitalisering, deling av data, oppdatering i sanntid og blå økonomi. Men også om kartsymboler og kommunesammenslåing. Og brukerne spenner fra geomatikkbransjen til transportsektoren, klimaovervåkningen – og spillindustrien.

Annonser