13 millioner til høydemodellen

13 millioner til høydemodellen

«Regjeringen foreslår å fremskynde Kartverkets arbeid med nasjonal detaljert høydemodell ved å øke bevilgningen med 13 millioner kroner i 2020, mot en tilsvarende reduksjon senere år». Det heter det i en melding fra Regjeringen. Kartverket er naturligvis fornøyd med dette og melder at «effekten av dette er at vi får mer høydedata tilgjengelig raskere».

Mer enn 90% av datafangsten i prosjektet er nå gjennomført og det gjenstår ca 23 500 km2 skanning. En ny sesong står nå for døren og Terratec AS planlegger å sluttføre skanningen i 2020. Været er den største utfordringen for å få dette til.

Leveransene fra fjorårets datafangst følger avtalte planer. Kartverket regner med at all skanning utført i 2019 er på plass i hoydedata.no i løpet av mai, selv med hindringer som følge av koronakrisen.

Når det gjelder bildematching i fjellområdene er framdrift omtrent som planlagt. Bildematching på bre har vist til dels dårlige resultater, og det vil vurderes om noen breområder bør laserskannes i sluttfasen av prosjektet for å få pålitelige høydedata i disse områdene.

Prosjektet vil fortsatt gjennomføre en ny test av sjøbunnskartlegging med grønn laser. Ny teknologi har vist lovende resultater og flere leverandører har vist interesse for å delta. Målet er å få dette gjennomført i 2021. Alt arbeid med Nasjonal detaljert høydemodell skal være gjennomført i løpet av 2022.

Se status og følg med på utviklingen her:

Se de siste prosjektene på høydedata.no.

Illustrasjon: Kartverket

Annonser