Start for Marine grunnkart

Start for Marine grunnkart

Kartverket, NGU og Havforskningsinstituttet er nå i gang med å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen og vannmassene langs kysten.

Les mer hos Kartverket

Illustrasjon: Kartverket

Annonser