Workshop om geodemografi

Workshop om geodemografi

GI Norden, ULI Geoforum og Geoforum Danmark går sammen om å arrangere en workshop knyttet til geodemografi den 22. og 23. august i København. Målet er å vise ulike måter å nyttiggjøre seg av geodemografiske data både i det offentlige og i private virksomheter.

Frist for å sende inn abstracts er 27. april.

Les mer om workshopen og send inn ditt abstract her

 

Annonser