Wenche Larsen, Miljødirektoratet

53_Wenche Larsen, Miljødirektoratet

Wenche Larsen er senioringeniør i miljødataseksjonen i Miljødirektoratet.

HYMO – bruk av laserdata i forvaltning av vassdrag

I HYMO (Hydrologisk Morfologi) brukes punktskyer fra LiDAR-skanning til å lage DEM og DOM, og dette kombineres med andre data, som blant annet kvartærgeologiske kart og flyfoto. Dataene brukes til å kartlegge og klassifisere elver basert på både deres hydrologiske og morfologiske egenskaper. LiDAR-data gir både historiske data (vi kan bl.a. se tidligere elveløp) og øyeblikksbilde av området. I tillegg benyttes også data fra grønn laser, som skanner elvebunnen, for å kunne utlede blant annet lengde og tverrprofiler under vann og for å kartlegge bunnsubstrat. Det overordnede målet er en systematisk kartlegging og undersøkelse av vannforekomster i vassdrag, som nedfelt i vannforskriften.

Annonser