Webinar om vannveier og stikkrenner

Webinar om vannveier og stikkrenner

15. september arrangerer vi webinar hvor kommuner og ledningseiere får praktiske tips til hvordan man kan kartlegge vannveier og stikkrenner. Det blir innlegg fra NVE og kommuner. Dere får også høre om mulige finansieringsmuligheter / tilskuddsordninger.

For medlemmer og bedriftsmedlemmer koster det kr 350,- å delta på webinaret, tillegg for ikke-medlemmer.

Webinar om vannveier og stikkrenner 15.09.20_program

Påmelding 

Annonser