Webinar om punktskydata fra bil, bane og drone

Webinar om punktskydata fra bil, bane og drone

Hensikten med webinaret er å dele erfaringer knyttet til bruk av punktskydata fra ulike plattformer som bil, bane og drone – altså ikke bare begrenset til fly. Vi vil også diskutere potensiell fremtidig anvendelse, spesielt med fokus på vektorisering av ulike kartdata, slik som ledningstraseer.

Til program og påmelding:

Webinar om punktskydata – Geovekst – arbeidsgruppe for ledning | Kartverket.no

Målgruppen er parter i Geovekst-samarbeidet.

Bilde er skjermdump fra ScanSurvey.no

Annonser