Webinar om innovasjon i geomatikk

Webinar om innovasjon i geomatikk

Nasjonalt geodataråd og KDD utlyser igjen en konkurranse om å vise gode eksempler på bruk av geografiske data. GeoForum ønsker å promotere konkurransen og inviterer til gratis webinar den 27. september kl. 1300 – 1410. Vi benytter Zoom til gjennomføringen. De som er påmeldt vil få tilsendt en link til deltakelse dagen før.

Program

Påmelding

Frist for å melde seg på konkurransen er 7. oktober, vinnerne blir kåret i november.  Innsendte forslag blir vurdert av et utvalg medlemmer  i Nasjonalt geodataråd.

Les mer på Kartverket.no

Gode dømer på bruk av geodata, vinnarene i 2021

 

Bilde:  Alle tre vinnerne i 2021 med statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og leder i Nasjonalt geodataråd, Roar Skålin til venstre.  

Annonser