Webinar om endringer i matrikkelforskriften

Webinar om endringer i matrikkelforskriften

Endringene i matrikkelforskriften er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2021. Dette betyr bl.a. at autorisasjonsordningen for eiendomslandmålere innføres. Hva innebærer dette for dagens og framtidens landmålere?

Webinaret arrangeres 25. juni kl. 10.00-11.30

Dag Høgvard og Cathrine Rosmer fra Kommunal og moderniseringsdepartementet informerer.

Seminaret avholdes på Zoom. Deltakeravgift kr 350 for medlemmer, kr 500 for ikke-medlemmer.

Påmelding

 

Annonser