Vinnere av geodatapris

Vinnere av geodatapris

“Smart bruk av stedsdata bidrar til at fritidsfiskere finner gode fiskeplasser, ulovlig aktivitet til sjøs blir avdekket, og kommunene kommer raskere i gang med klimatilpasningen”, er oppsummeringen på Kartverkets nettside. Anledningen er Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nasjonalt geodataråds konkurranse om smart og innovativ bruk av geografisk informasjon.

Årets vinnere er er Fiskher AS, Vake og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Beste kommersielle tjeneste eller produkt: Fiskher AS har utviklet en app som forteller fritidsfiskeren hva man kan fiske hvor og hvordan. Ved hjelp av Kartverkets kartløsninger har Fiskher kartlagt hele Norges kyst, merket 44 000 fiskeområder (17 fiskeslag) og laget et innovativt produkt for fritidsfiskere.

Beste løsning som kombinerer data til ny kunnskap: Vake har utviklet en løsning som gir innsikt i skjult skipstrafikk gjennom storskala analyse av satellittdata. Av ulike grunner forsøker enkelte skip å unngå å bli sporet. Vake lager en løsning som avdekker skjult aktivitet på havene gjennom sammenstilling og analyse av satellittdata. Til dette benyttes algoritmer basert på maskinlæring, og satellittdataene kombineres med andre datakilder, som AIS (Automatic Identification System for skip).

Beste tiltak i offentlige sektor: NVE har utviklet en løsning som gir automatisk genererte innspill ved varsel om oppstart av detaljreguleringsplaner. Løsningen gjør eksisterende kunnskap enklere tilgjengelig for kommuner og utbyggere slik at de blir bedre rustet til å ivareta naturfarer og klimatilpasning i planarbeidet.

I tillegg til diplom, heder og ære får diplomvinnerne 30 000 kroner.

Les mer og se video med vinnerne via Kartverkets hjemmeside her

Illustrasjon: Fiskher AS

Annonser