Vinnere av beste geomatikkoppgaver 2020!

Vinnere av beste geomatikkoppgaver 2020!

Kari Meling Johannessen, jobber nå i Norkart, vant pris for beste masteroppgave. Hun leverte sin oppgave «Towards improved Sheep Roundup» ved NTNU i Trondheim.

Ole Gamme, som jobber i Oslo Oppmåling, vant pris for beste bacheloroppgave. Han leverte sin oppgave «Estimering av biomasse i tørr tropisk skog ved bruk av dronedata» ved NMBU.

Vinnerne ble kåret i på et webinar i forbindelse med GIS-dagen 2021. Deltakerne på webinaret fikk en flott gjennomgang av funnene og metodikken i hver av oppgavene.

I tillegg til heder og ære får de to vinnerne kr 20.000 hver. Prispengene er samfinansiert av Kartverket, Geomatikkbedriftene og GeoForum.

Vi gratulerer vinnerne!

 

Annonser