Vil finne fleire gode døme på bruk av geodata

Vil finne fleire gode døme på bruk av geodata

For tredje år på rad blir derfor verksemder, etatar og organisasjonar oppmoda om å sende inn innovative døme på bruk av geodata.

– Vi ønsker å få fleire aktørar til å ta i bruk geografisk informasjon i løysingar og tenester som gir berekraftig utvikling og auka innovasjon, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

 

Frist for å melde seg på konkurransen er 7. oktober, og vinnarane blir kåra i november. Innsendte døme blir vurdert av eit utval av medlemmane i Nasjonalt geodataråd.

Les mer på Kartverket.no

 

Vi inviterer til webinar den 27. september kl. 1300 – 1430.

Programmet er under utarbeidelse. Foreløpig program

 

Gode dømer på bruk av geodata, vinnarene i 2021

Annonser