Vidar Bøe, Kartverket

Vidar Bøe er Seksjonsleder Datafangst i Kartverket sjødivisjonen.

Dybdedata til folket!

Foredraget vil presentere dybdedata.no som er en tilsvarende løsning som hoydedata.no. Dybdedata.no er under utvikling, med planlagt lansering senere i år.

Annonser