Vestfold styret

Leder :

Robert Bergan

Sandefjord kommune

Tlf.: 909 12 410

 

Nestleder:

Trond Engen

Tønsberg kommune

Kasserer:

Marianne Gjone

Horten kommune

Sekretær: 

Gro A. Johansen

Jordskifteverket

Styremedlem:

Cecilie Helstad

Færder kommune

Arild Iversen

Ingeniørservice AS

Revisor: 

Tibor Vari

Anette Vibeto

 

Vararepresentant:

Per Erik Larsen

Larvik kommune

 

Annonser