Vestfold styret

Leder :

Kåre Conradsen

Tønsberg kommune

Tlf.: 90 72 59 05

 

Nestleder:

Odd Arne Bakke-Ludviksen

Larvik kommune

Kasserer:

Marianne Gjone

Horten kommune

Sekretær: 

Gro A.Johansen

Jordskifteverket

Styremedlem:

Trond Engen

Ingeniørservice AS

Revisor: 

Tibor Vari

Tønsberg kommune
Øystein Berg

Horten kommune

1. varamedlem

Elin Johnsen

Larvik kommune

2. varamedlem

Adelheid Iversen

Ingeniørservice AS

Annonser