Verneplanen for kart og oppmåling er endelig sendt på høring

Verneplanen for kart og oppmåling er endelig sendt på høring

Det er gledelig at Riksantikvaren nå har sendt ut planen på høring. Planen inneholder varder,  tilhørende små bolter, basis og Nullmeridianen representert i flaggstangen på Kongsvinger festning. Disse dannet grunnlaget for å ha satt Norge bokstavelig talt på kartet.

Forslaget inneholder omfang og formål for fredningen av utvalgte objekter/anlegg som er valgt ut for fredning i Landsverneplan for Statens kartverks kulturhistoriske eiendommer.

Les mer

Bilde: Lofotdodden, Nordland. Foto: Tor Erik Bakke

Annonser