Verdens beste kartverk

Verdens beste kartverk

Norge har lang tradisjon i samarbeid om innsamling og deling av stedfestet informasjon. Kartverket har en koordinerende rolle i dette arbeidet og er i en internasjonal kåring utpekt til årets kartverk. Prisen går til Kartverket for innsatsen med å gjøre stedsrelatert data mer tilgjengelig gjennom utstrakt samarbeid med andre aktører, går det fram av juryens begrunnelse.

Årets kartverk – National Geospatial Agency of The Year – deles ut på en større konferansen for nasjonale kartverk og andre som jobber med stedsrelatert informasjon over hele verden. På grunn av koronasituasjonen ble prisseremonien i år gjennomført digitalt, og kartverkssjef Johnny Welle kunne motta pris og rosende ord via videomøte sittende på sitt kontor på Hønefoss.

– Dette er en stor anerkjennelse til samarbeidet vi har fått til i Norge og som er bærebjelken i strategien vår. Jeg ønsker å dele denne fine anerkjennelsen med alle våre allierte i Geovekst-samarbeidet og Norge digitalt, sier Welle. Bak prisen står organisasjonen Geospatial Media med base i Nederland.

Juryen for prisen trekker i sin begrunnelse også fram Kartverkets internasjonale innsats gjennom bistandsprosjekter, i FN  og gjennom Primar, som forsyner hele verden med elektroniske sjøkart. Kartverket i Norge er et av få nasjonale kartverk som har ansvar for både landkartlegging, sjøkartlegging og tinglysing. Dette er sammen med et utstrakt samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor et forbilde for andre lands kartverk, opplyser Kartverket.

Mer informasjon:

Om prisen: https://geospatialworldforum.org/virtual-awards/

Om Kartverket: https://kartverket.no/Om-Kartverket/Kartverket/

Foto: Ole Magnus Grønli, Kartverket

Annonser