Vant priser for beste geomatikkoppgaver

Vant priser for beste geomatikkoppgaver
Under Geomatikkdagene ble det kåret vinnere av årets beste geomatikkoppgaver for 2016.
Håkon Bråten vant pris for beste master, for sin oppgave om “Indoor positioning using Bluetooth”, avlagt ved NTNU. Håkon jobber i dag for Microsoft.
håkon
Juryen mente at «Oppgaven er akademisk solid, og analyserer nye sider av innendørsposisjonering som det er gjort mye forskning på ved NTNU. Oppgaven er godt researchet og er et resultat av grundig arbeid, som sammenligner to ulike metoder for posisjonering med Bluetooth for å gi konkrete råd om hva som er mest nyttig. Tolkningen av resultatene gir gode innsikter for leseren».
 
Caroline Otterstad, Maiken Tøsse og Hanne Ask Kronstad vant prisen for beste bachelor, for sin oppgave om «Monitorering av deformasjoner i fjell ved bruk av totalstasjon og laserskanner». Denne ble avlagt ved Høgskulen på Vestlandet.
Maiken Tøsse og Caroline Otterstad jobber i dag hos Powel, mens Hanne Ask Kronstad jobber for TerraTec AS
I juryens begrunnelse heter det at “Oppgaven gjør et grundig arbeid med å teste problemstillingen og mange relaterte spørsmål rundt den, og kommer med konkrete resultater som man kan benytte seg av umiddelbart.  Selve problemstillingen viser nytenking, da den ser på mulighetene for besparelser av tid og penger ved å redusere kravene til nøyaktighet i enkelte situasjoner, og om det er godt nok for formålet. De demonstrerer at det under gitte forutsetninger er mulig og hva grenseverdiene er, men at det også ikke er like bra som den mest nøyaktige metoden. Dermed kan man bestemme seg for hvilken metode man vil benytte i et kost-nytte-perspektiv som bygger på konkrete data, i stedet for å synse om det”.
vinnere bachelor
 
Prisen er på kr 20.000 for både master- og bacheloroppgaven – og blir finansiert av GeoForum, Geomatikkbedriftene og Kartverket.
 
Vi gratulerer!
Annonser