Sesjon 2, Dag1: Ut i verden

Sesjon 2, Dag1: Ut i verden

Ut i verden – dit skal vi også se, når vi samles på Geomatikkdagene 12.-14. mars. Denne sesjonen skal oppdatere oss på det som skjer utenfor Norges grenser, samt presentere FIG WW 2027 – den store kongressen som Norge er vertskapsland for i 2027.

Annonser