Ulla Kronborg Mazzoli, Ministeriet for Energi, Forsyning og Klima

Ulla Kronborg Mazzoli

Ulla er Cand.scient. i geografi og har en diplomgrad i Ledelse og Management. Hun er det nationale kontaktpunkt for INSPIRE (EU-SDI direktiv) og har i mange år beskæftiget sig med SDI strategi, politik og forretningsarkitektur. Ulla har arbejdet med Åbne Data i en årrække både nationalt og internationalt og er i øjeblikket involveret i dannelsen af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i Danmark.

Åpne data og innovasjon – erfaringer fra Danmark

Denne præsentation drejer sig om de danske erfaringer med frie og åbne data. Den vil, kort, give et overblik over, hvordan og hvorfor Danmark gav åben og fri adgang til en række offentlige grunddata. Hovedfokus i præsentationen vil være på de erfaringer vi har høstet fra 2013 indtil nu, både i den offentlige og i den private sektor. Særligt hvordan samarbejde mellem den private og den offentlige sektor kan udfolde sig og hvordan effektivisering i den offentlige sektor og innovation i den private sektor kan spille sammen. Via konkrete eksempler vil fordele, forhindringer og udfordringer med frie og åbne data blive præsenteret og præsentationen afsluttes med et par overvejelser om fremtiden i et åbent data perspektiv.

Annonser